Browsed by
Kategoria: Leasing

Ważne podstawowe informacje leasingowe

Ważne podstawowe informacje leasingowe

Co trzeba wiedzieć przed zawarciem umowy leasingu

Teraz w Polsce dostało się, że przedmiotem leasingu nie są obejmowane rzeczy, których cena jednorazowego zakupu jest szczuplejsza niż 3500 zł. Materiały tejże i gorszej cen mogą stać jednorazowo zaliczone w koszty uzyskania przychodu dlatego leasing tych przedmiotów byłby zły. Szczególnie duży jest tutaj fakt iż bez powodu na zatem która forma finansowania leasingu została powołana przez przedsiębiorcę (finansowy, operacyjny) natomiast na kartę dokonującą odpisów amortyzacyjnych ( finansujący, korzystający) własność prawna tematu jest w momencie obowiązywania umowy leasingu jednak po stronie finansującego. To z serii może zadecydować, że bilans zysków oraz strat większy będzie tylko w sukcesie leasingu, mimo to, że sama wysokość miesięcznych opłat przy tej metodzie finansowania jest stale identyczna jak przy kredycie. Ubezpieczenie przedmiotu branego na leasing samochodu, które zazwyczaj ma szeroki zakres ubezpieczenia z każdych zdarzeń losowych np. kradzieży, pożaru, oraz też odpowiedzialności cywilnej oraz auto casco ( w sukcesie samochodów ). Ubezpieczenie toż ma na końcu zapewnienie głównie interesów finansującego, który przez czas trwania umowy jest właścicielem przedmiotu.

W sukcesie, gdy leasingobiorca zawiera pierwszą umowę leasingu z leasingodawcą, jego zdolność do uruchomienia transakcji jest zachowana, jeżeli wykazywany przez niego dochód brutto jest co chwila równy kwocie tworzenia na potrzeby podpisywanej umowy. Przedmiot umowy leasingu dostaje się w ewidencji środków trwałych Leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; kosztem uzyskania przychodu stanowi dla Leasingobiorcy część finansowa rat leasingowych; Leasingobiorca ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu po wykonaniu umowy leasingu. Dużą korzyścią dla leasingobiorcy jest jednak możliwość zaliczenia czynszu inicjalnego a innych części leasingowych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, przez co przedsiębiorcy dużo chętniej sięgają po tę linię finansowania.

Stała współpraca jaką mówią firmy leasingowe z samym dostawcą lub kilkoma ma szereg zalet między innymi wspólne prowadzenie zajęć promocyjnych co może wiele obniżyć kursy oraz umożliwia możliwość stworzenia dobrej oferty zarówno pod kontem dostawy jak i budowania, znacznie zostanie skrócona procedura połączona z przekazaniem przedmiotu korzystającemu. W sukcesie zawarcia umowy leasingu bezpośredniego przedsiębiorstwo handlowe, lub produkcyjne tkwi w działalności zarówno dostawcy kiedy oraz kobiety finansującej. W sukcesie tego sposobu leasingu płacący za wszą cenę zmierza do minimalizacji ryzyka, poprzez zwiększenie opłaty wstępnej od korzystającego, może same ustanowić dodatkowe zabezpieczenia umowy.

Zaletą tego rodzaju leasingu jest jeszcze i wtedy, że przedsiębiorca może używać z stałego dobra przez okres dla niego najlepszy, nie potrzebuje natomiast dokonywać zakupu tego ciekawa, żeby „wynosić” go na określone. W poprzednim przypadku finansowanie określa się mianem finansowania dla konsumenta i też w Polsce nie jest zbyt dużo charakterystyczne, stąd i skupimy się na leasingu dla osób z nazwami. Na kursy uzyskania przychodu leasingu operacyjnego skupia się opłata wstępna, cena leasingowanego pojazdu, za jaką można odkupić pojazd z firmy leasingowej, miesięczne raty leasingowe oraz podatek VAT naliczony przy płatności czynszów (rat) leasingowych i ceny wstępnej (inicjalnej).

W wypadku, gdy leasingobiorca ma umowę zawartą z leasingodawcą w czasu, jego moc do zawarcia transakcji jest zachowana, jeżeli suma kwot : innych do wypłaty z umów w rozwoju i finansowania na potrzeby nowo zawieranej transakcji nie stanowi prawdziwsza z wartości brutto wykazywanego przez leasingobiorcę dochodu. Każda oferta leasingu nieruchomości produkowana jest sam przez polskich specjalistów, razem ze określonymi wymaganiami Klienta, Dlatego warunki finansowe, poziom zabezpieczeń, i dodatkowo poziom refinansowania określane są indywidualnie dla wszystkiej transakcji. Powyższe formy działalności niektórych firm leasingowych poprzez wykorzystywanie niedoskonałego prawa powoduje powstawanie swego rodzaju szarych stref, których stanie przynosi dużo szkody niż pożytku dla wizerunku leasingu w lokalnym biznesie.

Poglądy te nie są ale w pełni uzasadnione, gdyż miana pod opiekę była właśnie sytuacja korzystającego, dla którego raty leasingowe obniżają podstawę opodatkowania nie został chociażby uwzględniony fakt, że ceny leasingu stanowią przychód dla finansującego. Dzięki specjalizacji firma leasingowa jest szansa wygenerowania atrakcyjniejszej propozycji finansowej, co wiąże się z lepszym rozeznaniem na zbycie również możliwością uzyskania znacznych rabatów cenowych z dostawców sprzętu przy zakupach „hurtowych” Klientami tych nazw są często klienci słabej kondycji finansowej, nie akceptowanymi przez całe firmy leasingowe. W czysta oraz cele tej umowy wchodzi firma leasingowa Finansujący jest właścicielem pracy przez cały czas trwania umowy leasingu, znacząc tym jednym zabezpieczenie transakcji daje to, że zdaje on wyższą koncentrację na temat którym jest zawarta umowa. Zbyt pobieżna analiza potencjalnych nabywców może wywołać że część zawartych związków będzie nie trafiona co może tworzyć pogorszeniem kondycji gospodarczej towarzystwa leasingowego z perspektywą jego upadłości Badanie kondycji fizycznej klienta przed zatwierdzeniem umowy powoduje, że nie mogą spośród ostatniej sytuacje finansowania korzystać firmy złej sytuacji fizycznej.

Komu leasing i jak go wziąć

Komu leasing i jak go wziąć

Branża leasingowa w rozkwicie

Kilka ubiegłych lat jest całkowicie zagarniętych przez sektor leasingowania. Ochoczo zawierają go przedsiębiorcy, zaczynając od osób prowadzących 1-os. przedsiębiorstwa aż po ogromne przedsiębiorstwa. Oczywiście, rozmiar takiego leasingowania bywa stanowczo inna. Przedsiębiorca ze swoją działalnością będzie brać w leasing sopot na np. 1 samochód do trzech i pół tony na wyposażenie swojej działalności, natomiast spora firma podpisze na leasing całą ilość samochodów, które odda swoim pracownikom i pozostałym członkom zarządu. Jak zatem przedstawia się takie finansowanie? Firma, która jest zaciekawiona otrzymaniem wybranego przedmiotu na warunkach leasingowania zgłasza się do danej działalności finansowej z prośbą o kontakt. Zależnie od przedsiębiorstwa, wstępną decyzję do spółki z różnymi kalkulacjami ma okazję przedsiębiorca uzyskać nawet w parę minut. Gdy przedsiębiorcy warunki odpowiadają to ma obowiązek przekazać pozostałe papiery, na podstawie których wybierana jest ostateczna decyzja o leasing. Gdy wszystko przejdzie pozytywnie, można przystąpić do zawierania porozumienia. Wszyscy klienci wybierają między finansowaniem operacyjnym oraz finansowym. Opcje przedstawione będą odmienne dlatego warto je lepiej poznać.

Dla różnych osób różne rozwiązania

Jak już kiedyś zostało wspomniane każdy klient ma wybór. Leasing operacyjny cechuje się faktem, iż funkcjonuje w nim wykup a także w okresie istnienia umowy leasingowej obowiązkiem jest opłacić należność równą kwocie 40-stu % wartości środka trwałego. Na tym właśnie opiera się leasing niskiej raty, stworzony dla klientów, którzy nie są zainteresowani wykupem sprzętu, a okresową jego zmianą na nowe oraz różne przedmioty po zawarciu następnych umów finansowych. Działa także przeciwność niskiej raty, a zatem leasingowanie wysokiej raty, w którym przedsiębiorca chce opłacić jak najwięcej, aby wykup był najmniejszy możliwy. Jeśli z kolei omawiamy leasing finansowy to w takim wypadku w czasie trwania umowy leasingowej spłaca się pełną wartość przedmiotu i nie funkcjonuje wtedy wykup. Po ukończonej umowie, bez innych płatności, klient leasingowy zostaje jedynym, pełnoprawnym właścicielem środka trwałego. Obydwie podejścia finansowe posiadają pewne minusy i zalety, dlatego też najbardziej korzystnym wyjściem jest porównanie każdej możliwości do prowadzonej działalności i dopiero po takim przestudiowaniu dobranie zdecydowanie dla niej odpowiedniego.

Leasingobiorco poznaj leasing

Leasingobiorco poznaj leasing

Leasing – czym tak w ogóle jest

Będzie to porozumienie ustalane pisemnie na warunkach której spółka finansowa zgadza się na kupno klientowi posiadającemu firmę i wydanie w korzystania ustalonego sprzętu. Naturalnie, nie robi tego z prawego serca. Na mocy porozumienia właściciel firmy, nazywany też leasingobiorcą będzie winny do uznawania wszystkich warunków umowy na leasing oraz OWUL-u, a zatem Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. Naturalnie, w odwecie za szansę wykorzystywania w firmie z finansowego przedmiotu, leasingobiorca uiszcza okresowe wpłaty na leasing. Zakładając, iż wybierze szalenie słynne rozwiązanie finansowe, czyli leasing operacyjny, to zarówno część kapitałową opłaty, jak również odsetkową ma możliwość dopisać w koszta prowadzenia firmy. Tak również sytuacja ma się z opłatą początkową, jaką wpłaca się po zawarciu umowy ma możliwość ona opiewać na od nawet 30-ci procent wartości przedmiotu). Powinno się powiedzieć, że w takim rozwiązaniu leasingowym VAT spłacany będzie od oddzielnej raty leasingowej, co pozwala na to, że nie jest on problemem dla leasingobiorcy. Warto dodać, w rozmaitych okolicznościach zmienny % VAT-u jest okazja sobie odliczyć, co również jest na interes dla przedsiębiorstwa.

Firmy leasingowe – przebieranie w ofertach

Nietrudno dojrzeć, nawet nie analizując sytuacji, a przeglądając jedynie reklamy w TV, iż różne przedsiębiorstwa leasingowe kuszą właścicieli firm coraz to korzystniejszymi ofertami jak na przykład leasing od stu dwóch procent, co jawi się rewelacyjnie dla poszukującego finansowania leasingobiorcy. Trzeba powiedzieć, nie wszyscy leasingobiorcy mają szansę mieć nadzieję na opisywane usługi – trzeba dodać, iż ogromna więcej z nich takiej umowy nie uzyska. Wpływa na to parę rzeczy, jak przykładowo informacja, iż przedsiębiorstwo zostało dopiero założona. Jednak i tak sprawdzając leasingowanie i kredytowanie dla nowych działalności, kapitałowy objawia się znacznie atrakcyjniej. To rewolucyjne, że nawet nowo powstała firma ma prawo uzyskać finansowanie, jednak na kredytowanie nie ma prawa liczyć. Warto też powiedzieć o leasingowaniu niskiej jak i wysokiej raty. Niskiej raty jest dla przedsiębiorców, którzy nie zamierzają wykupić finansowanego przedmiotu oraz zamierzają normalnie po 3. latach oddać go przedsiębiorstwu leasingowemu i nawiązać kolejną umowę finansową, a dużej raty dla ludzi, którzy planują spłacić jak najwięcej i potem wykupić przedmiot.

Czy nowa firma może leasingować sprzęt

Czy nowa firma może leasingować sprzęt

O finansowaniu kilka porad

Zapewne sporo osób prowadzących działalności gospodarcze główkuje nad faktem, jak sposobem pozyskać niezbędne przedmioty do swojej firmy nie skutkują utratą finansów przedsiębiorstwa. Na przykład przestudiujmy pojazd do 3.5 tony. Niemal każda działalność wymaga samochodu, które zezwoli na jeżdżenie do klientów jak również zakończyć różne istotne zadania. Auto z drugiej strony do małych zakupów nie należy. Zacznijmy od faktu, że, również auto niskiej klasy będzie kwotą ok. 60-ciu tys. zł. Sporo właścicieli firm nie jest w stanie pozwolić sobie na uiszczenie tej kwoty dlatego też szukają innych możliwości. Świetnym, a także ogromnie na chwilę obecną chętnie wybieranym wyborem jest leasing maszyn wrocław. Podpisać go ma możliwość praktycznie każdy przedsiębiorca . Dzięki niesamowitemu wystrzeleniu sławy takiego rozwiązania, przedsiębiorstwa finansowe wyprzedzają się w co i rusz to atrakcyjniejszych usługach jak i zdejmowaniu do min. wymogów, za sprawą czego także firma, które chwile wcześniej zaczęło działanie ma prawo z pozytywnym skutkiem starać się o podpisanie umowy na leasing. Naturalnie, musimy uwzględniać to, że zasady wybranej umowy nie mają prawa być tak korzystne jak dla firmy, która w kraju funkcjonuje od lat a także posiada pewną pozycję. Pomimo wszystko jest to atrakcyjna oferta, uwzględniając to, iż z tak malutkim stażem nie ma szansy na uzyskanie kredytu.

Zapoznaj się w plusami i minusami leasingu

Zacznijmy z kolei do ustalenia wad a także zalet umów finansowych. Rozpocznijmy od tych przemawiających za. A zatem, biorąc leasing operacyjny do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa zapisujemy pełne opłaty finansowe do spółki z zapłatą wstępną. To daje okazję na spore zmniejszenie podatku dochodowego. Jeśli chodzi o podatek VAT to opłacany jest on od każdej raty a także w zależności od rodzaju używania środka trwałego w przedsiębiorstwie ma się możliwość odliczyć rozmaity %. Niewątpliwą zaletą jest też sytuacja, iż przedmiot dostajemy po znacznie mniejszym czasie- może być tak, iż całkowita sprawa finansowa zakończy się na przestrzeni tygodnia. Można więc niemal od razu rozpocząć zarabianie przy wykorzystaniu nowego sprzętu. Do minusów bez dwóch zdań można zaliczyć fakt, iż może wystąpić parę innych faktur, jak na przykład przy leasingu samochodu do 3.5 tony w przypadku kontroli policji spóła leasingowa ma obowiązek udostępnić dane o leasingobiorcy i za taką aktywność przekaże fakturę.

Co powinieneś wiedzieć o pierwszym leasingu

Co powinieneś wiedzieć o pierwszym leasingu

Co się najczęściej leasinguje

To zdecydowanie szalenie popularne sprzęty, na jakie bierze się leasing. Od praktycznie zapoczątkowania działania leasingu w Polsce są one bez zmian najczęściej wybieranymi środkami trwałymi do finansowania. Nie powinno to oczywiście kogoś dziwić, ponieważ samochód niezbędny będzie w najróżniejszych w każdej przedsiębiorstwie, niezależnie od jej specyfiki. Niezmiernie poprawia podróże do kontrahentów i wypełnianie różnych pozostałych zadań. Bez dwóch zdań, rodzaj leasingu samochodów jest różna w zależności od sytuacji, czy finansujemy pojedynczy pojazd (co najczęściej dotyczy firm niewielkich), czy również skupiamy się na wzięciu w leasing pełnej floty aut (np. duże spółki oraz korporacje wyposażają w ten sposób swoich przedstawicieli a także członków zarządu). Nie finansuje się natomiast wyłącznie samochodów osobowych. Ogromnie chętnie wybierany jest leasing także w otoczeniu spółek zajmujących się przewozem. Zwykle właśnie w taki sposób dodają niektóre samochody do firmowego taboru samochodów. To świetny sposób, gdyż bez konieczności wielkiej jednej opłaty mają możliwość szybko dostać nowe pojazdy a także zacząć wykorzystywać je w sposób oferujący przychód (sprawdź – leasing łódź).

Co jeszcze warto rozważyć

Oczywiście nie samymi autami finansowanie żyje. W ostatnich latach dużą popularność uzyskały maszyny jak i urządzenia. Do najchętniej branych w leasing przedmiotów dolicza się te wykorzystywane w budowlance, stomatologii, a także każdorakiego rodzaju przedmioty do biura. Oczywiście na tych paru produktach leasing się nie urywa. Pozostałe, specjalistyczne produkty nie bywają pokazywane w reklamach, gdyż mówiąc kolokwialnie to się nie kalkuluje. Dlatego chcąc otrzymać jakiś niewymieniony sprzęt poleca się skonsultować się z przedstawicielem wybranej spółki leasingowej. Przy aktualnej chodliwości leasingu oraz uznaniu, iż spółki prześcigały się w co i rusz to korzystniejszych usługach, aby tylko zyskać leasingobiorcę dokładnie demonstruje, że nawet szalenie sprofilowany towar wolno bez jakichkolwiek przeciwności otrzymać w leasing. To następna istotna sprawa. Dokładne czytanie usług finansowych jest najważniejsza dla każdego przedsiębiorcy w znalezieniu najlepiej spełniającej wymagania. Trzeba mieć na uwadze, jakoby oferta, która pozornie może prezentować się niesamowicie opłacalna, po dogłębnej analizie może stać się całkowicie nieatrakcyjna. Jak do wszystkich postanowień finansowych, tak też do leasingowania należy podchodzić na spokojnie.

Co słychać w branży leasingowej

Co słychać w branży leasingowej

Udzielanie leasingu – na co i po co

Od dawna widzimy ciągły rozrost rozpoznawalności ofert finansowych dla przedsiębiorców. Leasing bez zmian w kolejnych latach notuje nowe rekordy przychodów do portfeli leasingodawców. Będzie to mocno korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy pragną prędko dostać nowoczesne urządzenia do własnego przedsiębiorstwa. Co zatem możemy leasingować? Na początku, samochody osobowe do 3,5 t. To bez wątpienia najczęściej wybierane środki trwałe finansowane na mocy leasingu. Warto dodać, że po piętach depcze im leasing maszyn oraz urządzeń. W 2016 roku omal zrównał się biorąc pod uwagę przychody z pojazdami. Finansować można także wszystkie inne środki transportu, nieruchomości a także wiele pozostałych środków trwałych. Łatwo widać, wybór jest spory a to na pewno skłania przedsiębiorców do finansowania środków trwałych właśnie w taki sposób. Niezaprzeczalną zaletą jest to, że kompletny przebieg można zakończyć w parę dni, co będzie niewątpliwą zaletą i pozwala leasingobiorcy bardzo prędko dołączyć nowe przedmioty do firmy. A jak wiadomo, dodatkowy sprzęt usprawnia wykonywanie pracy, wzrasta efektywność a także jakość, co przekłada się na przychody. Dlatego warto rozważyć leasing samochodu.

Walka o klienta przez firmy leasingowe

Na początek, mimo iż istnieje leasing konsumencki przeznaczony dla osób bez swoich działalności gospodarczych, to nie nie jest chętnie wybierany oraz niewiele firm leasingowych posiada go w swoich ofertach. Z tego powodu też skupimy się na leasingu dla firm. Procedury są łatwe jak również formalności ograniczone do koniecznego minimum. Tak się sprawa ma w przypadku znaczącej ilości przedsiębiorstw. Czemu? To dosyć logiczne. Leasing jest bardzo popularny a także jest branżą niesamowicie korzystną finansowo. Spółki leasingowe przeskakują się więc w co raz korzystniejszych ofertach oraz w maks. dopuszczalnym uproszczeniu całego procesu udzielania leasingu. To jednak nie wszystko. Trzeba również postarać się o zapewnienie, aby wybrany klient powrócił w kolejnych latach z następną umową finansowania. Stąd też mnóstwo przedsiębiorstw leasingowych bez przerwy poszerza ofertę posprzedażową oferując kolejne pakiety zdecydowanie bardziej usprawniające proces leasingowania oraz systemy, pozwalające na bezproblemowe rozwiązanie wszelkich niedogodności. Atrakcyjnym jest więc zaznajomić się z finansowaniem jeśli prowadzi się swoją firmę a także szuka możliwości sfinansowania dla niej sprzętu.

Leasing dla twojej firmy

Leasing dla twojej firmy

Firmowy leasing

Rozpocznijmy od stwierdzenia, że jest to forma dofinansowywania, która w czasie ubiegłych kilkunastu lat wybiła się na znaczącą popularność. Z finansowania korzystać mają okazję osoby prowadzące swoje firmy, oraz osoby bez działalności. W tym ostatnim stanie leasingowanie określa się określeniem leasingu dla konsumenta oraz, że w Polsce nie będzie zbyt rozpowszechnione, stąd też się na finansowaniu dla przedsiębiorców. Trzeba tylko wpisać w wyszukiwarkę internetową np. „leasing kraków”, aby uzyskać wiele ofert od różnych spółek (dobry leasing samochodów kraków). I tu pierwsza uwaga. O wiele bezpieczniejszym a także korzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług przedsiębiorstw, które długim działaniem na rynku wyrobiły sobie bazę klientów i nie będą niewiadomymi kotami w worku. Oczywiście, to nie odsuwa klienta leasingowego z dokładnego przestudiowania usługi oraz zakazów i nakazów leasingu. Idealnym wyjściem będzie przeanalizowanie oferty kilku leasingodawców i późniejsze dobranie najlepszej. Finansować można maszyny, urządzenia, pojazdy transportowe, samochody, specjalistyczne, nieruchomości oraz mnóstwo innych. Nawet jeśli coś nie jest w ofercie to bez trudności po skontaktowaniu się z handlowcem danej firmy finansującej zostanie przygotowana umowa finansowania.

Inne informacje dla przedsiębiorców

Najprościej ujmując jest to finansowanie sprzętu. Po podpisaniu umowy leasingowej firma leasingowa daje do korzystania określony przedmiot przedsiębiorcy. On w ramach porozumienia zobowiązuje się do uiszczania terminowych opłat rat jak również do przestrzegania każdych postanowień umowy leasingowej. Mówimy tu o wszelkich limitach i zobowiązaniu się do wykorzystywania finansowanego przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku brania w leasing pojazdu osobowego, obowiązkowe może być poinformowanie firmie leasingowej możliwego wyjechania takim samochodem zagranicę. Należy także spojrzeć na możliwe obciążenia, których nie będzie widać na początku. Przykładowo prawdopodobna jest opłata za transport leasingowanego środka trwałego w umówione miejsce. W zależności od tego, którą formę finansowania się wybierze, po ukończeniu porozumienia albo dostajemy automatycznie bez innych opłat środek trwały na stałe (leasing finansowy) albo musimy zapłacić wartość wykupu (leasing operacyjny). Jeśli jej nie spłacimy, leasingowany środek trwały zostanie oddany do spółki leasingowej.

Leasing – co możesz zyskać

Leasing – co możesz zyskać

Co wiedzieć o leasingu

Bez dwóch zdań obecnie leasing cieszy się dużą popularnością. Gdy zajedzie konieczność otrzymania jakiegoś środka trwałego dla swojej firmy będzie to w tym momencie jeden z najchętniej wybieranych metod na jego pozyskanie. Co zatem można otrzymać dzięki podpisaniu umowy na leasing? Na początek, najbardziej popularne niezmiennie od niemalże początku działania leasingu – samochody osobowe do trzech i pół tony. Teraz, ogromną popularnością mogą poszczycić się także maszyny i urządzenia. Co więcej, w 2016 r. praktycznie zrównały się pod względem korzyści do portfeli leasingowych firm leasingowych z pojazdami osobowymi. Warto tutaj także wspomnieć o leasingowaniu samochodów ciężarowych. Należy powiedzieć, iż branża przewozowa finansowaniem stoi, gdyż olbrzymia liczba spółek przewozowych dokładnie w ten sposób dopełnia własny tabor samochodów. Trzeba jednak rozpocząć od początku, czyli tego, jaka jest idea leasingu. To umowa na piśmie ustanawiana pomiędzy spółką leasingową, a klientem prowadzącym własną działalność. Na podstawie takiej umowy, leasingodawca finansuje dla klienta wybrany lub określone sprzęty. Przedsiębiorca natomiast w zamian zobowiązany jest do wypełniania obowiązujących zasad jak również do opłacania w terminach rat leasingowych. Każdy leasingobiorca ma obowiązek także wybrać, czy lepszym rozwiązaniem dla niego jest leasing operacyjny, czy finansowy.

Operacyjny i finansowy

Leasing operacyjny cieszy się największą popularnością, podpisywane jest na niego ponad siedemdziesiąt procent wszelkich umów leasingowych. Leasing finansowy nie cieszy się taką https://www.millennium-leasing.pl/popularnością, jednak nie znaczy to, iż należy go na starcie ignorować. Omówmy jednak leasing operacyjny. Do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa wlicza się całość opłat leasingowych – zarówno ratę wstępną, a także część odsetkową oraz kapitałową opłat. W tej formie VAT opłaca się od każdej raty leasingowej indywidualnie co również daje możliwość zbytnio nie obciążać finansów leasingobiorcy. Co więcej, zależnie od tego, jak użytkuje się leasingowany przedmiot, można odliczyć nawet 100 % podatku VAT. Oczywiście należy także pamiętać o ograniczeniach związanych z użytkowaniem takich sprzętów. W przypadku samochodów osobowych może to być np. możliwa konieczność informowania na temat wyjazdu autem zagranicę.

Właściciele małych firm i dylemat

Właściciele małych firm i dylemat

Trudny wybór pomiędzy wzięciem auta w leasing czy na kredyt

Stoisz przed trudną decyzją nabycia pojazdu? Nie wiesz czy brać kredyt, czy może jednak podpisać umowę leasingu? W tym artykule zostały zawarte opinie klientów, którzy są właścicielami małych firm, i którzy zdecydowali się wziąć na samochód leasing. Mimo wszystko, przed podjęciem decyzji warto rozważyć czy naszą firmę stać na takie długoterminowe obciążenie i czy może to nie kredyt będzie lepszą formą finansowania. Oczywiście, jeśli chodzi o umowy leasingowe to jest je o wiele prościej uzyskać niż ma to miejsce w przypadku kredytowania i ogromu formalności z nim związanych.

Anna i leasing finansowy

Długo rozważałam wszystkie za i przeciw. Zdecydowałam się wziąć na samochód leasing. Obawiałam się ukrytych opłat i konieczności płacenia dużych odsetek w kredycie. Nie chciałam też narażać swojej firmy na mocne nadwyrężenie budżetu. Wybrałam leasing finansowy i jestem bardzo zadowolona. Najbardziej podoba mi się to, że praktycznie w żadnym momencie spłaty leasingu moja firma nie jest narażona na jakąś dużą opłatę.

Krzysztof zdecydował się na leasing operacyjny

Nie podobała mi się wizja opłaty całego podatku VAT przy pierwszej racie. Dlatego wziąłem na samochód leasing operacyjny. Co miesiąc płacę raty, a po skończonej umowie, będę miał możliwość wykupu samochodu za osiem procent jego wartości. Dodatkowo w ofercie ” samochody leasing i ubezpieczenie” dostałem duże zniżki na OC i AC. Normalnie nie miałbym, co liczyć na takie upusty, bo kierowcą jestem od niedawna. Jestem bardzo zadowolony z auta i z pewnością zdecyduję się na jego wykup i dalsze użytkowanie – chyba że firma leasingowa zaoferuje mi jakąś świetną ofertę finansowania nowego pojazdu.

Firma Macieja przeżywała kryzys

Dwa lata temu dopadł nas kryzys. Szukaliśmy jakichś źródeł uzyskania dodatkowego kapitału, aby utrzymać płynność finansową. Mieliśmy flotę samochodów, którą zdecydowaliśmy się leasingwykorzystać w leasingu zwrotnym. „Samochód leasing i zastrzyk gotówki” – ta oferta okazała się zbawienna. Dzięki udostępnieniu pojazdów uzyskaliśmy niezbędne pieniądze, a na mocy umowy i tak mogliśmy z nich korzystać.